ສາມາດຕິດຕັ້ງອຸປະກອນພາຍໃຕ້ອາກາດຮ້ອນໄດ້ບໍ?

- 2021-08-19-

ແມ່ນແລ້ວ.