ມັນໃຊ້ເວລາດົນປານໃດເພື່ອສະຫນອງທາງເລືອກໃນການອອກແບບສໍາລັບພວກເຮົາ?

- 2021-08-19-

ມັນຈະໃຊ້ເວລາ 15 ມື້ເຮັດວຽກເພື່ອເຮັດສໍາເລັດຕົວຢ່າງ.