ເຈົ້າຫຸ້ມຫໍ່ອຸປະກອນແນວໃດ?

- 2021-08-19-

ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາແມ່ນການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ປອດໄພແລະການຫຸ້ມຫໍ່ຄໍາສັ່ງທາງໄປສະນີ