ຂ້ອຍສາມາດເປັນຕົວແທນຂອງເຈົ້າໃນປະເທດຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ?

- 2021-08-19-

ເຈລະຈາຮ່ວມກັນ.