ໂຮງງານຂອງເຈົ້າຫ່າງຈາກສະໜາມບິນໄກເທົ່າໃດ?

- 2021-08-19-

ປະມານ 60 ກິໂລແມັດ.