ເຈົ້າໃຫ້ຕົວຢ່າງບໍ? ຟຣີ ຫຼື ເສຍຄ່າບໍ?

- 2021-08-19-

ຕົວຢ່າງສາມາດສະຫນອງໃຫ້, ບໍ່ເສຍຄ່າຖ້າທ່ານມີຄໍາສັ່ງ.