ທ່ານເປັນບໍລິສັດການຄ້າຫຼືຜູ້ຜະລິດບໍ?

- 2021-08-19-

ພວກເຮົາເປັນຜູ້ຜະລິດ.