ມີສາຍການຜະລິດຫຼາຍປານໃດໃນໂຮງງານຂອງເຈົ້າ?

- 2021-08-19-

ໂຮງງານມີ 5-6 ສາຍການຜະລິດ.